Malle valper for salg april 2019.

 

Kleinspitz valper for salg sommer 2019.