AD BH NJV-12 IPO I                                             BH IPO III

          Black workers C`Marve Fleksnes                        Black workers Explosive

        

                     AD BH NJV-12 IPO I                                            

               Black workers Cold as Ice                                  BH Black workers Indy           

        

 

                    BH IPO 3 Mecberger Vida                          Black workers Kaya