C-kullet                        E-kullet

                    Født 02.02.2012                                         Født 28.08.2013

       

 

     

           H-kullet                         I-kullet                   

                    Født 17.06.15                                                 Født 20.07.16              

         

 

             J-kullet                            K-kullet

             Født 14.11.16                                                     31.03.2018

         

 

 

 

(Vi drev tidligere oppdrett av rottweiler der ligger vårt A,B,D,F og G kull)