A-kullet                           B-kullet                         C-kullet   

                Født 01.06.2010                                              Født 14.04.2011                                           Født 02.02.2012

   

 

 

 

                    D-kullet                                         E-kullet                                        F-kullet

                    Født 14.04.2013                                       Født 28.08.2013                                     Født 21.10.2014

   

 

     

            G-kullet                       H-kullet                     I-kullet  

                    Født 17.05.15                                            Født 17.06.15                                      Født 20.07.16              

        

 

            J-kullet                        

         Født 14.11.16