BH IPO 2 LD1  

                                 Black workers Hyper "Casca"

                                                  

 

Født: 17.06.15

Eier: Malin Erlandsson (Sverige)

Mål: IPO/LP

HD:A

AD:0

Spondolyse:UA

Øyelyst:UA

Merknad:Auto immune sykdom.

Resultater:

Ferdselsprøve bestått 2017

IPO 1 bestått 2017

IPO 2 bestått 2018

LD 1 2018