BH IPO III Insane Van de Berlex-Hoeve  +  Flora Van Joefarm

                         

                                            Trykk på bildene for å lese om hver enkelt hund!

                                                                                      PEDIGREE

   

  

          AD BH NJV-12 IPO I                                                   BH IPO III                                             AD BH NJV-12 IPO I

  Black workers C`Marve Fleksnes                               Black workers Crash                       Black workers Cold as Ice

  

                                                                              Tjh (politihund i sverige)                                              BH IPO II

 Black workers Come and get me                  Black workers Criminal by night                        Black workers Contender